fbpx

Aktualności

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

14 maja 2021

Mamy szansę na kolejne dofinansowania z Unii Europejskiej na rozwój polskich przedsiębiorstw, ekologii oraz ochrony zdrowia. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło, iż przedłożyło Komisji Europejskiej Projekt Krajowego Planu Odbudowy. Ile pieniędzy może dostać polski przedsiębiorca?

Dzięki KPO możliwe będzie uzyskanie środków pieniężnych z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Kwota do uzyskania przez nasze państwo może osiągnąć nawet 58 miliardów euro.

26 kwietnia zakończyły się trwające ponad 2 miesiące konsultacje i 30 kwietnia Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy na specjalnym posiedzeniu. Dopiero wtedy możliwe było przesłanie KPO dalej i ubieganie się o fundusze. Jakie są główne cele planu? Jeśli zostanie zatwierdzony, w jaki sposób rozlokowane zostaną uzyskane środki? Jakie branże uzyskają największą pomoc?

Co to jest KPO?

Szczegóły dotyczące Krajowego Planu Odbudowy zostały rozpisane w projekcie. Jest to strategia dofinansowań i działań rozwojowych dla różnych branż na lata 2021-2027. Inicjatywa stworzenia tego typu programu powstała między innymi na skutek pandemii Covid-19, która w znacznym stopniu osłabiła zarówno rodzimą gospodarkę jak i rynki europejskie oraz światowe. Dostrzeżono konieczność wspomagania lub całkowitej odbudowy różnych obszarów. Pandemia wniosła również pewne trendy i nową świadomość, zatem w projekcie położono spory nacisk na działania prośrodowiskowe, nowe technologie oraz ochronę zdrowia. Istnieje możliwość ubiegania się zarówno o pomoc w postaci grantu jak i pożyczki – w każdym z wyznaczonych obszarów. Pomoc bezzwrotna stanowi około 40% całkowitej kwoty, czyli 23,9 miliardów euro.

Komponenty, cele i planowane działania KPO

Całość projektu podzielona została na główne tematy, tak zwane komponenty:

  • Odporność i konkurencyjność gospodarki,
  • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
  • Transformacja cyfrowa,
  • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
  • Zielona inteligentna mobilność.

Przewiduje on następujące działania i reformy:

- rozwój wykorzystania danych satelitarnych na potrzeby państwa i gospodarki (rozbudowa krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług oraz towarzyszącej infrastruktury wykorzystujących dane satelitarne);

- inwestycje w przemysły kreatywne;

- inwestycje w zielone przedsiębiorstwa;

- rozwój energetyki wiatrowej na morzu;

- budowa magazynów energii elektrycznej;

- inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodną na obszarach wiejskich;

- inwestycje w neutralizację zagrożeń oraz odnowę wielkoobszarowych terenów zdegradowanych i Morza Bałtyckiego;

- wsparcie inwestycji w zielone i odporne miasta oraz ich obszary funkcjonalne, z uwzględnieniem zielonej rewitalizacji;

- wsparcie inwestycji w zielone budownictwo wielorodzinne;

- wsparcie inwestycji w sieć 5G;

- wsparcie w zakresie rozwoju cyfrowego otoczenia procesu wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego;

- inwestycje związane z rozwojem aktywnych składników farmaceutycznych (API) w Polsce (ang. Active Pharmaceutical Ingredient);

- wsparcie podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym;

- inwestycje w transport szynowy w miastach;

- inwestycje w regionalny pasażerski tabor kolejowy.[1]Szansa dla polskich przedsiębiorstw

Nasza uwaga kieruje się naturalnie na temat transformacji cyfrowej. Tak jak pisaliśmy w artykule 5 ważnych lekcji, jakich udzieliła nam pandemia, izolacja domowa wymusiła rozpowszechnienie narzędzi do zdalnej pracy zarówno indywidualnej jak i zespołowej. Obecnie poszukuje się zatem jak najlepszych, permanentnych rozwiązań dla przedsiębiorstw. Prowizoryczne home office miało rację bytu jedynie na początku pandemii, kiedy wydawało się, że powrót do biur nastąpi relatywnie szybko. Obecnie wiemy już, że okres zamknięcia nieodwracalnie zmienił styl pracy, zwyczaje i umiejętności pracowników. Firmy dostrzegły nowe możliwości i przełamały początkowe uprzedzenia. Coraz więcej pracodawców umożliwia przejście na tak zwaną pracę hybrydową, łączącą w sobie obowiązki wykonywane stacjonarnie oraz zdalnie. Konieczne jest zatem zapewnienie dobrego połączenia z szybkim internetem, postawienie na edukację cyfrową i zapewnienie narzędzi.

Właśnie dlatego Krajowy Projekt Odbudowy przewiduje inwestycje w rozwój internetu 5G, w szkolenia dla pracowników podnoszące ich kwalifikacje i umiejętności pracy na komputerze oraz w zakup odpowiedniego oprogramowania. Przedsiębiorcy, którzy dotychczas wahali się, czy postawić na innowacje w firmowym obiegu dokumentów i spraw lub rozważali wprowadzenie elementów Business Intelligence dla kadry menadżerskiej, powinni jak najszybciej się decydować. Mamy możliwość pozyskania odpowiednich środków, czy to w postaci pożyczki, czy bezzwrotnej pomocy z UE. Warto zawczasu zdecydować się na konkretne rozwiązanie, jak najlepiej dopasowane do danego biznesu, tak by móc skompletować konieczną dokumentację zaraz po rozpoczęciu projektu i bez zbędnej zwłoki.

Eco-friendly IT

Podczas gdy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o grant na rozwój narzędzi wspomagania pracy zdalnej, przepływu informacji oraz obiegu różnorakiej dokumentacji, w tym samym czasie istnieje możliwość inwestycji w podniesienie umiejętności pracowników.

Branża IT nierozerwalnie łączy się także z ochroną środowiska. Poprzez utworzenie sprawnych rozwiązań cyfrowych, następuje znaczne przyspieszenie pracy oraz zmniejszenie zużycia surowców, np. papieru. Spada konieczność drukowania wielkich ilości dokumentów, przesyłane są one pomiędzy działami wewnątrz systemu, a więc bezpiecznie i szybko. Wszelkie pomyłki mogą być usuwane bez potrzeby niszczenia fizycznego formularza czy teczki, co zapobiega marnotrawstwu czasu i surowców. Inwestycja w narzędzia IT usprawniające obieg informacji w firmach to sposób na uczynienie ich bardziej eco-friendly. Pracownicy ciesząc się z usprawnień i szybkości pracy, nie odczuwają boleśnie nowych porządków ekologicznych, a więc zmiana jest łatwiejsza do wprowadzenia, nie napotyka na ludzki opór.

Korzyści finansowe – ile pieniędzy dostanie firma?

Jaka jest skala przedsiębiorstw, które będą mogły skorzystać z programu? Oszacowano, iż będzie to mniej więcej 3000 mikro-, małych i średnich firm, gdyż to głównie do nich skierowana została pomoc w samym zamyśle. Warto postarać się o udział w tym gronie, ponieważ na beneficjenta przypadać będzie mniej więcej 15 000 euro – 50% z czego powinno być spożytkowane na oprogramowanie i licencje. Aby inwestycja jak najszybciej przyniosła pożądane skutki, trzeba odpowiednio wcześnie zgłosić się do programu. Zachęcamy zatem do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz strony internetowej www.korsol.pl, aby być na bieżąco z decyzjami UE na temat akceptacji projektu. Jak tylko otworzy się możliwość przesyłania wniosków o dofinansowanie i pożyczki, od razu Państwa o tym poinformujemy.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą modułów dla firm dostępną na naszej stronie www.korsol.pl.

Polecamy także wspomniany w artykule system TraceON dla indentyfikowalności w produkcji (nie tylko związanej z produktami spożywczymi).

[1] Źródło: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/kpo-wyslany-do-komisji-europejskiej

.

Kontakt

KORSOL” Sp. z o.o.

ul. Wolności 94/314, 41-800 Zabrze

Korsol wspiera:

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

+48 601 501 386
kornel.grzywocz@korsol.pl

Natalia Jakubiec

Chcesz wdrożyć produkt w swojej firmie?
Skontaktuj się ze mną.

Natalia Jakubiec

+48 694 261 548
natalia.jakubiec@korsol.pl