fbpx
Rozliczanie samochodu służbowego w firmie
Transport

Rozliczanie samochodu służbowego w firmie

faktura zbiorcza za paliwo - nowelizacja z 2019

Rozszerzenie do modułu obieg faktur.

Stan zastany

 • Do firmy wpływa faktura zbiorcza ze stacji paliw zawierająca nawet kilkadziesiąt pozycji.
 • Następuje ręczne rozpisanie każdej pozycji umieszczonej na fakturze zbiorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czas trwania tej czynności: około tygodnia.
 • Dział finansowo-księgowy dokonuje ręcznego wprowadzenia danych z faktur zbiorczych do systemu ERP.
 • Następuje czasochłonne przeliczenie każdej pozycji na fakturze w rozbiciu na kwotę netto, VAT, koszty podatkowe i niepodatkowe.
 • Dopiero na tym etapie możliwe jest rozliczenie kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Całkowity czas operacji: około tygodnia.

Wdrożenie

 • Stworzono kartoteki dla poszczególnych samochodów wykorzystywanych przez firmę.
 • Kartoteka zawiera informacje na temat pojazdu.
 • Pracownik wpisuje do systemu dane z faktury zbiorczej, korzystając z gotowego szablonu.
 • Wprowadzone dane rozpisują się na poszczególne kartoteki i konta księgowe na podstawie numeru rejestracyjnego samochodu (lub karty).
 • Po kliknięciu jednego przycisku następuje automatyczne przeliczenie kwot netto, VAT, kosztów podatkowych i niepodatkowych.
 • Rola działu księgowości została ograniczona do kontroli sparowanych danych z faktury i kartotek.
 • Oprogramowano procedurę workflow sterującą obiegiem faktury zakupu.
 • Stworzono moduł zestawień faktur raportujący dane pomocne w zarządzaniu finansami firmy na różnych poziomach organizacyjnych.
icons
pełna
kontrola
icons
bezpieczeństwo
i pewność
icons
oszczędność
czasu
icons
czysty
zysk
icons
wzrost
efektywności
icons
gwarantowany
sukces

Korzyści

 • Ułatwiono spełnienie wymogów przepisów podatkowych dotyczących rozliczania kosztów paliwa.
 • Skrócono i uproszczono proces rozpisywania faktury zbiorczej za paliwo.
 • Wyeliminowano ręczne przeliczanie kwot netto, VAT, kosztów podatkowych i niepodatkowych z faktur zbiorczych.
 • Ułatwiono wyszukiwanie informacji dotyczących zużycia paliwa przez flotę samochodów oraz kosztów z nimi związanych.
 • Rozpisywanie faktury przez pracownika eliminuje powielanie tej czynności przez dział księgowości.
 • Stworzono możliwość stałego monitorowania dokumentu faktury.
 • Stworzono możliwość generowania zestawień i raportów w szerokim zakresie.
 • Cały proces rozpisania i rozliczenia faktury zbiorczej skrócono do ok. 3 godzin.

Kontakt

KORSOL” Sp. z o.o.

ul. Młyńska 8/1, 41-803 Zabrze

 Korsol wspiera:

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

  +48 601 501 386
  kornel.grzywocz@korsol.pl