fbpx
Elektroniczny list przewozowy
Transport

Elektroniczny list przewozowy

zdalna kontrola towarów sypkich w transporcie

Stan zastany

 • Każdy list przewozowy (LP) drukowany jest w wielu papierowych kopiach, np. dla: nadawcy, wagowego nadawcy, przewoźnika, wagowego odbiorcy i odbiorcy.
 • Podczas przygotowywania towaru do transportu pracownik odpowiedzialny za ważenie ręcznie wypełnia na druku LP wszystkie wymagane pola: Numer LP, Data, Dostawca, Odbiorca, Miejsce Wydania i Odbioru, Towar, Nr rejestracyjny, Nazwisko Kierowcy, Nr Ewidencyjny Kierowcy, Nr tel. Kierowcy, Ilość, Waga.
 • Po przyjeździe do siedziby odbiorcy towar jest ponownie ważony, powtarza się procedura wypisywania dokumentu odbioru.
 • Podczas ręcznego wpisywania danych istnieje ryzyko popełnienia błędu oraz późniejszych niezgodności w wagach i informacjach o kontrahentach.
 • Kopia dokumentu wraz z potwierdzeniem zostaje przekazana do odbiorcy. W przypadku niezgodności wag, tworzona jest odrębna dokumentacja papierowa konieczna do złożenia reklamacji.
 • Przewoźnik transportuje i przekazuje potwierdzony oryginał LP z powrotem do wystawcy. Istnieje ryzyko zniszczenia lub zagubienia dokumentu papierowego.
 • Przewoźnik w trakcie transportu towaru wielokrotnie zatrzymuje się u swoich odbiorców. U każdego z nich powtarza się procedura ważenia, przyjęcia towaru oraz potwierdzenia jego zgodności z LP.
 • Nadawca towaru niejednokrotnie z dużym opóźnieniem otrzymuje potwierdzenie przyjęcia towaru przez odbiorcę. Średni czas obiegu dokumentu pomiędzy dostawcą a odbiorcą od momentu wystawienia do momentu otrzymania potwierdzenia: ok. tydzień.
 • Firmy gromadzą papierowe LP wraz z kopiami, które zajmują sporo miejsca.
 • W każdej z firm prowadzone są odrębne papierowe rejestry LP.
 • Osobom odpowiedzialnym za archiwizację dokumentów w firmach brakuje narzędzi do sprawnego katalogowania oraz przeszukiwania LP.

Wdrożenie

 • Stworzono elektroniczny rejestr listów przewozowych (ELP).
 • Wprowadzono jednolitą numerację ELP.
 • Stworzono elektroniczny system akceptacji ELP na różnych poziomach organizacyjnych.
 • Stworzono możliwość ustawienia alertu sygnalizującego różnice w tonażach lub błędne wpisanie wagi.
 • Nadano pracownikom loginy i hasła do systemu, dzięki czemu mają oni dostęp do rejestru ELP zgodnie z zajmowanym stanowiskiem w firmie.
 • Nadano statusy ELP w zależności od tego, na jakim etapie się znajdują.
 • Umożliwiono zdalne wydanie polecenia przez przełożonych w formie komentarza do ELP.
 • Stworzono moduł rejestrów/zestawień raportujący informacje na temat ELP.
icons
pełna
kontrola
icons
bezpieczeństwo
i pewność
icons
oszczędność
czasu
icons
czysty
zysk
icons
wzrost
efektywności
icons
gwarantowany
sukces

Korzyści

 • ELP wraca do nadawcy w momencie potwierdzenia przyjęcia towaru przez odbiorcę.
 • Nadawca może na bieżąco sprawdzać informacje o przyjęciu towaru przez odbiorcę, bez potrzeby oczekiwania na powrót przewoźnika zwracającego zatwierdzony LP. Szybki dostęp do rejestru ELP.
 • Wygodne przeszukiwanie katalogów ELP i zdalna kontrola nad nimi.
 • Wyeliminowanie możliwości zagubienia lub zniszczenia druku LP.
 • Wyeliminowanie konieczności prowadzenia papierowego rejestru LP zarówno u nadawcy jak i u odbiorcy.
 • Możliwość automatycznego wypełniania danych o kontrahentach z list zapisanych w bazie.
 • Możliwość automatycznego sprawdzania poprawności wagi (według tolerancji przyjętej przez dostawcę).
 • Możliwość uzgodnienia tonażu między dostawcą a odbiorcą natychmiast po przyjęciu towaru.
 • Obniżenie kosztów związanych z tworzeniem dokumentacji papierowej.
 • Możliwość generowania zestawień i raportów w szerokim zakresie.
 • Łatwy eksport zestawień do arkusza kalkulacyjnego Excel.
 • Usługa stworzona według modelu SAAS – dane przechowywane są na serwerze usługodawcy.
 • Skrócono proces wystawiania listu przewozowego do 15 minut.

Kontakt

KORSOL” Sp. z o.o.

ul. Młyńska 8/1, 41-803 Zabrze

 Korsol wspiera:

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

  +48 601 501 386
  kornel.grzywocz@korsol.pl