fbpx
Identyfikowalność produktu
Traceability

Identyfikowalność produktu

traceability w procesie produkcji

Stan zastany

 • Produkcja towarów odbywa się wieloetapowo, z udziałem licznych komponentów pochodzących od różnych producentów.
 • Firmy nie posiadają systemu identyfikacji „treaceability”– tzn. możliwości prześledzenia drogi produktu na każdym etapie jego powstawania.
 • Producent nie może zidentyfikować pochodzenia komponentów koniecznych do produkcji głównej.
 • Możliwe jest śledzenie procesu produkcji i transportu jedynie dużych partii towaru.
 • Dokumentacja często prowadzona jest w formie papierowej, co utrudnia odtwarzanie historii powstawania produktów.
 • Kontrole organów nadzorczych trwają od kilku dni do kilku tygodni; często niemożliwe staje się dotarcie do szczegółowych informacji o produktach.
 • Niedostateczna kontrola jakości produktu, dostaw oraz komponentów.
 • Niepełna informacja o aktualnym wykorzystaniu hal produkcyjnych i magazynowych.
 • Producent, który nie śledzi szczegółowo wszystkich partii towaru, jest mało wiarygodny dla kontrahentów, także dla dużych sieci handlowych.

Wdrożenie

 • Zastosowano odpowiednią dla danego klienta formę i technologię znakowania produktów (wprowadzono m.in. kody QR).
 • W kodzie zapisano (implementacja) zbiór informacji istotnych z punktu widzenia procesu produkcji.
 • Umożliwiono kodowanie szeregu informacji i atrybutów danego produktu istotnych dla klienta.
 • Wygenerowano mapę sytuacyjną pokazującą stopień wypełnienia poszczególnych powierzchni hal produkcyjnych i magazynowych w czasie rzeczywistym.
 • Identyfikowalność produktu została zwiększona.
 • Nadano pracownikom loginy i hasła dostępu do systemu, zgodnie ze stanowiskiem i obowiązkami, które pełnią w firmie.
icons
pełna
kontrola
icons
bezpieczeństwo
i pewność
icons
oszczędność
czasu
icons
czysty
zysk
icons
wzrost
efektywności
icons
gwarantowany
sukces

Korzyści

 • Możliwość szybkiego wyszukania szczegółowych informacji o małych partiach towaru i pojedynczych produktach.
 • Możliwość odtworzenia historii powstawania danego towaru w bardzo szczegółowy sposób.
 • Identyfikowalność produktu umożliwia efektywne planowanie produkcji i działań logistycznych dla bardzo małych partii towaru.
 • Pełne i efektywne wykorzystanie powierzchni hal produkcyjnych i magazynowych.
 • Efektywne wykorzystanie pracy transportu wewnętrznego - wyeliminowanie przestojów.
 • Możliwość identyfikowania wszystkich kontrahentów i pracowników odpowiedzialnych za jakość danego towaru.
 • Możliwość błyskawicznego dotarcia do wadliwego produktu w celu wycofania go z obiegu lub w celu naprawy usterek.
 • Kontrole organów nadzorczych skrócone zostały do kilkunastu minut.
 • Minimalizacja kosztów potencjalnych kar ze strony organów nadzorczych.
 • Wyeliminowanie konieczności wycofania dużych partii towaru ze względu na stwierdzoną wadę pojedynczych produktów.
 • Pełna kontrola jakości dostaw, transportu oraz komponentów podnosi poziom kontroli jakości produktu końcowego.
 • Zdalny i szczegółowy nadzór nad produkcją z każdego miejsca i o każdej porze dzięki traceability.
 • Zwiększenie wiarygodności producenta wobec partnerów handlowych.
 • Możliwość generowania zestawień i raportów w szerokim zakresie.

Kontakt

KORSOL” Sp. z o.o.

ul. Młyńska 8/1, 41-803 Zabrze

 Korsol wspiera:

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

  +48 601 501 386
  kornel.grzywocz@korsol.pl