fbpx
Wniosek Urlopowy
Rejestry/dzienniki

Wniosek Urlopowy

złożenie wniosku i odpowiedź szybsze niż kiedykolwiek

Stan zastany

 • Obieg wniosku urlopowego (karty urlopowej) w formie papierowej.
 • Pracownik wypisuje papierowy wniosek urlopowy, przedkłada go do podpisu przełożonemu, a następnie dostarcza do działu kadr w celu weryfikacji i odnotowania absencji.
 • Dział kadr sprawdza w systemie kadrowo-płacowym ilość przysługujących dni urlopu we wnioskowanym okresie.
 • Po weryfikacji pracownikowi zostaje przyznany urlop lub wniosek zostaje odrzucony.
 • Pracownik musi kontaktować się z działem kadr, aby dowiedzieć się o wymiarze urlopu lub o akceptacji wniosku.
 • Czas obiegu wniosku w firmie: do kilku dni.

Wdrożenie

 • Opracowano elektroniczny formularz wniosku urlopowego (WU).
 • Oprogramowano procedurę workflow sterującą obiegiem WU.
 • Nadano statusy WU:
  • NOWY – wystawienie wniosku,
  • W AKCEPTACJI – wysłanie wniosku do akceptacji,
  • ZAAKCEPTOWANY – wyrażenie zgody na urlop,
  • ODRZUCONY – brak akceptacji przełożonego,
  • ANULOWANY – anulowanie wniosku.
 • Nadano pracownikom loginy i hasła dostępu do systemu.
 • Każda zmiana statusu WU, powoduje automatyczne przesłanie informacji do uprawnionych komórek w firmie.
 • Zintegrowano system obiegu dokumentów z istniejącym systemem kadrowo-płacowym, w celu wymiany informacji.
 • Wprowadzono automatyczną kontrolę wypisywanego WU.
 • Opracowano moduł zestawień raportujący WU, ilość dni urlopów wykorzystanych przez pracowników, itp.
icons
pełna
kontrola
icons
bezpieczeństwo
i pewność
icons
oszczędność
czasu
icons
czysty
zysk
icons
wzrost
efektywności
icons
gwarantowany
sukces

Korzyści

 • Ryzyko zagubienia wniosku papierowego wyeliminowano do zera.
 • Obieg WU w firmie skrócono do 3 godzin.
 • Dostęp do informacji nt. WU na każdym etapie procedury.
 • Możliwość podejmowania decyzji dotyczącej WU, podczas przebywania poza terenem zakładu.
 • Możliwość efektywnego zarządzania terminami urlopów pracowników.
 • Ułatwiona organizacja pracy działu i rozlokowania zasobów ludzkich.
 • Dostępna pełna lub uproszczona historia dekretacji widoczna bezpośrednio na dokumencie WU.
 • Wyeliminowana konieczność ręcznego uzupełniania absencji w istniejącym systemie kadrowo-płacowym.
 • Pracownik ma dostęp do pełnej informacji związanej z urlopem.
 • Możliwość generowania zestawień i informacji o WU w formie tabel zbiorczych lub indywidualnych dla działu kadr oraz przełożonych pracowników.
 • Łatwy eksport zestawień do arkusza kalkulacyjnego Excel.

Kontakt

KORSOL” Sp. z o.o.

ul. Młyńska 8/1, 41-803 Zabrze

 Korsol wspiera:

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

  +48 601 501 386
  kornel.grzywocz@korsol.pl