fbpx
Rejestr kontraktów
Rejestry/dzienniki

Rejestr kontraktów

rozliczenie kosztów - umowy długoterminowe

Rozszerzenie do modułu obieg faktur.

Stan zastany

 • W firmie realizowane są długoterminowe umowy - kontrakty.
 • Do firmy wpływa wiele faktur za realizację kontraktów.
 • Kontrola stanu realizacji kontraktu pozostaje w oderwaniu od informacji o wydatkach firmy.
 • Następuje ręczne rozliczenie kontraktu na podstawie informacji uzyskanych od działu księgowości.

Wdrożenie

 • Stworzono elektroniczny rejestr umów - kontraktów.
 • Nadano pracownikom loginy i hasła do systemu umożliwiające dostęp do kontraktów związanych ze stanowiskiem i obowiązkami, które pełnią w firmie.
 • Rejestr zawiera informacje na temat wartości kontraktów oraz stanu ich realizacji.
 • W kartotece faktury umożliwiono przypisanie jej do konkretnego kontraktu.
 • System automatycznie pobiera informacje z faktur i dokonuje przeliczenia kontraktów.
 • Umożliwiono eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel
icons
pełna
kontrola
icons
bezpieczeństwo
i pewność
icons
oszczędność
czasu
icons
czysty
zysk
icons
wzrost
efektywności
icons
gwarantowany
sukces

Korzyści

 • Wyeliminowano konieczność ręcznego rozliczania kontraktów.
 • Zdalny dostęp do informacji o stanie realizacji kontraktów.
 • Łatwiejsze planowanie i wykonanie budżetu.
 • Utrudniono dokonywanie oszustw i wyłudzeń.
 • Ułatwiono rozliczanie długoterminowych kontraktów, w ramach których wystawianych jest wiele faktur.
 • Wyeliminowano konieczność rozliczania jednego kontraktu przez kilka działów.
 • Pełna kontrola nad prawidłową realizacją kontraktów w jednym zestawieniu.

Kontakt

KORSOL” Sp. z o.o.

ul. Młyńska 8/1, 41-803 Zabrze

 Korsol wspiera:

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

  +48 601 501 386
  kornel.grzywocz@korsol.pl