fbpx
Przepustka pracownicza
Rejestry/dzienniki

Przepustka pracownicza

ewidencja wejść i wyjść pracowników

Stan zastany

 • W firmie istnieje elektroniczny system monitorowania wejść i wyjść pracowników.
 • Pracownik opuszczający zakład w czasie pracy musi uzyskać na to zgodę przełożonego (przepustka).
 • Na podstawie zgody przełożonego wydawana jest przepustka w formie papierowej.
 • Prowadzony jest papierowy dziennik wejść i wyjść pracowników.

Wdrożenie

 • Stworzono elektroniczną ewidencję wejść i wyjść pracowników.
 • Opracowano elektroniczny formularz przepustki pracowniczej.
 • Wprowadzono kategoryzację przepustek w zależności od celu wyjścia.
 • Oprogramowano procedurę workflow sterującą obiegiem przepustek pracowniczych.
 • Złożenie wniosku o wydanie przepustki odbywa się drogą elektroniczną.
 • Decyzja dotycząca wniosku odbywa się drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym.
 • Wprowadzono jednolity rejestr i numerację przepustek pracowniczych dla całego zakładu.
 • Zintegrowano system przepustek pracowniczych z istniejącym już w firmie systemem kadrowo-płacowym w celu wymiany danych.
 • Stworzono moduł zestawień raportujący przepustki w różnych konfiguracjach.
icons
pełna
kontrola
icons
bezpieczeństwo
i pewność
icons
oszczędność
czasu
icons
czysty
zysk
icons
wzrost
efektywności
icons
gwarantowany
sukces

Korzyści

 • Jednolity system rejestracji wejść i wyjść pracowników.
 • Wyeliminowano konieczność prowadzenia papierowego dziennika ewidencji pracy.
 • Szybki dostęp do historii dekretacji przepustek pracowniczych.
 • Pełna kontrola pracowników przy wyjściu i wejściu na teren firmy.
 • Szybki dostęp do rejestrów czasów pracy pracowników.
 • Możliwość generowania zestawień i raportów w szerokim zakresie
 • Łatwy eksport zestawień do arkusza kalkulacyjnego Excel.

Kontakt

KORSOL” Sp. z o.o.

ul. Młyńska 8/1, 41-803 Zabrze

 Korsol wspiera:

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

  +48 601 501 386
  kornel.grzywocz@korsol.pl