fbpx
Elektroniczny Obieg faktur
Rejestry/dzienniki

Elektroniczny Obieg faktur

ułatwienie w zarządzaniu dokumentami księgowymi

Stan zastany

 • W firmie istnieje kilka miejsc, do których wpływają faktury zakupu.
 • Faktura wpływa do firmy w formie papierowej lub elektronicznej.
 • Faktura zostaje zarejestrowana i opisana merytorycznie na odwrocie lub osobnej kartce przez osobę odpowiedzialną za dany zakup.
 • Dokument faktury musi zostać przekazany do każdego z działów, który dokonał zakupu.
 • Następnie faktura trafia do osób akceptujących je do zapłaty.
 • Faktura wraz z opisami trafia do działu finansowo-księgowego.
 • Czas obiegu faktury w firmie od momentu wpłynięcia do momentu zapłaty - 30 dni roboczych.
 • Istnieje ryzyko zagubienia lub zniszczenia faktury.
 • Istnieje ryzyko przekroczenia terminu płatności faktury.

Wdrożenie

 • W firmie stworzono jedno miejsce wpływu faktur zakupu.
 • Oprogramowano procedurę workflow sterującą obiegiem faktury.
 • Papierowa faktura zakupu zostaje zeskanowana i wprowadzona do systemu.
 • Elektroniczna faktura zakupu zostaje wprowadzona do systemu.
 • Oryginalna wersja faktury od razu trafia do działu księgowości.
 • Stworzono elektroniczny dziennik faktur.
 • Stworzono możliwość zdalnej kontroli merytorycznej faktur oraz ich elektronicznego opisu.
 • Stworzono możliwość dodawania komentarzy do faktur.
 • Stworzono system kontroli i akceptacji faktur przez przełożonych.
 • Nadano pracownikom loginy i hasła do systemu, dzięki temu mają oni dostęp do faktury związanej ze stanowiskiem i obowiązkami, które pełnią w firmie.
 • Zintegrowano system obiegu z istniejącym systemem finansowym w celu automatycznego eksportu dekretu faktury i synchronizacji słowników.
 • Dostosowano elektroniczny obieg faktury do istniejącej struktury organizacyjnej firmy.
 • Stworzono moduł zestawień faktur raportujący dane pomocne w zarządzaniu finansami firmy na różnych poziomach organizacyjnych.
icons
pełna
kontrola
icons
bezpieczeństwo
i pewność
icons
oszczędność
czasu
icons
czysty
zysk
icons
wzrost
efektywności
icons
gwarantowany
sukces

Korzyści

 • Wyeliminowanie możliwości zagubienia lub zniszczenia faktury.
 • Dostęp do faktury dla wszystkich uprawnionych pracowników jest możliwy zaraz po jej zarejestrowaniu w dzienniku faktur.
 • Łatwość wyszukiwania konkretnych faktur bez względu na datę ich rejestracji.
 • Możliwość dokonywania opisu faktury przez kilka osób, niezależnie od siebie, w tym samym czasie.
 • Łatwiejsze planowanie i wykonanie budżetu.
 • Utrudniono dokonywanie oszustw i wyłudzeń.
 • Możliwość stałego monitorowania dokumentu faktury, jej opisów oraz płatności.
 • Szybki dostęp do historii dekretacji faktury.
 • Opis faktury dokonany przez pracownika eliminuje powielanie tej czynności przez dział księgowości.
 • Możliwość generowania zestawień i raportów w szerokim zakresie.
 • Obieg faktury w firmie skrócono nawet do 3 godzin.
 • Łatwy eksport zestawień do arkusza kalkulacyjnego Excel.

Kontakt

KORSOL” Sp. z o.o.

ul. Młyńska 8/1, 41-803 Zabrze

 Korsol wspiera:

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

  +48 601 501 386
  kornel.grzywocz@korsol.pl