fbpx
Elektroniczny obieg dokumentu
Rejestry/dzienniki

Elektroniczny obieg dokumentu

elektroniczny obieg korespondencji w firmie

Stan zastany

 • Korespondencja wpływa do firmy kilkoma różnymi drogami, głównie w formie papierowej.
 • W firmie prowadzony jest papierowy dziennik korespondencji.
 • Każdy rodzaj korespondencji przychodzącej przekazywany jest do Zarządu firmy w celu dekretacji.
 • Pisma niższej rangi wysyłane są za pośrednictwem poczty e-mail.
 • Korespondencja wychodząca tworzona jest w formie papierowej w kilku egzemplarzach.
 • Korespondencja wychodząca wymaga akceptacji i podpisów przełożonych na różnych szczeblach organizacyjnych.
 • Po uzyskaniu wymaganych akceptacji pismo wychodzące rejestrowane jest w papierowym dzienniku korespondencji.
 • Dopiero po rejestracji pismo wysyłane jest do adresata.

Wdrożenie

 • Stworzono elektroniczny dziennik korespondencji.
 • Wprowadzono jednolity rejestr i numerację korespondencji.
 • Umożliwiono rejestrację pism wchodzących do firmy w kilku miejscach, przy zachowaniu jednolitej numeracji w dzienniku elektronicznym.
 • Korespondencja przychodząca została podzielona na kategorie, dla faktur został stworzony odrębny rejestr.
 • Pismo przychodzące jest skanowane i wprowadzone do systemu.
 • Dekretacja pisma następuje w sposób elektroniczny.
 • Umożliwiono zdalne wydanie polecenia przez przełożonych w formie komentarza do pisma.
 • Umożliwiono tworzenie i wysyłanie korespondencji wychodzącej w sposób elektroniczny.
 • Stworzono elektroniczny system akceptacji pisma na różnych poziomach organizacyjnych.
 • Nadano statusy korespondencji, w zależności od tego na jakim etapie się znajduje.
 • Nadano pracownikom loginy i hasła do systemu, dzięki temu mają oni dostęp do korespondencji związanej ze stanowiskiem i obowiązkami, które pełnią w firmie.
 • Dostosowano elektroniczny obieg korespondencji do istniejącej struktury organizacyjnej firmy.
 • Stworzono moduł rejestrów/zestawień raportujący informacje np. o przebiegu korespondencji z kontrahentami.
icons
pełna
kontrola
icons
bezpieczeństwo
i pewność
icons
oszczędność
czasu
icons
czysty
zysk
icons
wzrost
efektywności
icons
gwarantowany
sukces

Korzyści

 • Wyeliminowanie możliwości zagubienia lub zniszczenia pisma.
 • Wyeliminowanie papierowego dziennik korespondencji.
 • Wyeliminowanie dublowania się numeracji korespondencji.
 • Dostęp do pisma dla wszystkich uprawnionych pracowników jest możliwy zaraz po jego zadekretowaniu.
 • Możliwość załatwiania spraw związanych z korespondencją niezależnie od siebie, w tym samym czasie przez różne działy.
 • Możliwość dodawania komentarzy do pisma, przez wszystkich uprawnionych pracowników, niezależnie od siebie.
 • Możliwość szybkiego wyszukiwania konkretnych pism.
 • Możliwość prowadzenia elektronicznej dyskusji nad treścią tworzonej korespondencji.
 • Osoby uprawnione mają dostęp do wszelkiej korespondencji firmy w każdym momencie, nawet poza terenem firmy.
 • Możliwość mobilnego zarządzania korespondencją przez osoby uprawnione, nawet podczas nieobecności w firmie.
 • Ograniczenie kosztów związanych z wysyłaniem korespondencji w formie papierowej.
 • Możliwość generowania zestawień i informacji koniecznych do zarządzania korespondencją.

Kontakt

KORSOL” Sp. z o.o.

ul. Młyńska 8/1, 41-803 Zabrze

 Korsol wspiera:

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

  +48 601 501 386
  kornel.grzywocz@korsol.pl