fbpx
CIA - Koordynacja procesów produkcji
Produkcja

CIA - Koordynacja procesów produkcji

club of informed associates

Stan zastany

 • Obieg informacji związanych ze zmianami dotyczącymi procesu produkcji odbywa się drogą mailową.
 • Zalecenia, porady i uwagi wydawane są drogą mailową lub telefoniczną.
 • Analiza danych dotyczących procesów produkcji odbywa się podczas wyznaczonych specjalnie w tym celu zebrań partnerów biznesowych.
 • Czasochłonne odtwarzanie historii zmieniających się parametrów procesów produkcji.
 • Brak skutecznego narzędzia do gromadzenia i analizy dużej ilości danych.
 • Brak dostępu online do aktualnych danych.
 • Brak możliwości bieżącej koordynacji działań grupy partnerów biznesowych.
 • Niewielki zakres możliwości zbierania danych o produkcji.
 • Niewielkie pole doświadczalne.

Wdrożenie

 • Stworzono dedykowaną platformę Club of Informed Associates (CIA) uwzględniającą specyfikę biznesu.
 • Nadano użytkownikom loginy i hasła do platformy, dzięki którym mają oni dostęp do CIA zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
 • Umożliwiono wpisywanie wyników doświadczeń, analiz i kontroli oraz wprowadzanie dokumentów zawierających te dane.
 • Umożliwiono prowadzenie dyskusji online nad analizą danych.
 • Umożliwiono umieszczanie w CIA na bieżąco danych dotyczących procesu produkcji.
 • Umożliwiono dodawanie do CIA informacji liczbowych oraz graficznych.
 • Informacje pojawiające się w CIA są widoczne natychmiast dla wszystkich zalogowanych użytkowników zgodnie z ich uprawnieniami.
 • Podzielono platformę na dwie strefy: Monitoring wprowadzania danych oraz Monitoring odczytu danych.
 • Monitoring wprowadzania danych umożliwia kontrolowanie produkcji i uzyskiwanie pomocy merytorycznej innych użytkowników CIA.
 • Monitoring odczytu danych umożliwia głównemu partnerowi sprawowanie kontroli jakości oraz zgodności z normami wymaganymi przepisami prawa lub wymogami klienta do-celowego.
 • Umożliwiono tworzenie zestawień i raportów zgodnie z preferencjami klienta.
 • Umożliwiono wizualizację danych zgromadzonych w CIA za pomocą diagramów i wykresów.
icons
pełna
kontrola
icons
bezpieczeństwo
i pewność
icons
oszczędność
czasu
icons
czysty
zysk
icons
wzrost
efektywności
icons
gwarantowany
sukces

Korzyści

 • Skoordynowanie pracy wszystkich użytkowników platformy (CIA).
 • Użytkownicy mają dostęp do informacji zgromadzonych w CIA zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
 • Zalogowanie do CIA jest możliwe z każdego urządzenia mającego dostęp do internetu.
 • Krótki czas przetwarzania danych.
 • Dane zgromadzone w CIA są uporządkowane i skatalogowane według preferencji partnerów.
 • Wszelkie zmiany w procesie produkcji są aktualizowane na bieżąco przez wyznaczonych użytkowników.
 • Dostęp do obszernej bazy danych skutkuje poszerzeniem wiedzy i wpływa na efektywność procesów produkcji u poszczególnych partnerów.
 • Oszczędność czasu i szersza wiedza na temat procesu produkcji wpływa na optymalizację kosztów oraz racjonalizację zatrudnienia.
 • Użytkownicy zyskują pojemne i wydajne archiwum, w którym możliwe jest porównywanie i analizowanie danych zgromadzonych na przestrzeni lat.
 • Możliwość generowania przejrzystych wykresów, zestawień oraz raportów w szerokim zakresie.
 • Łatwy eksport zestawień do arkusza kalkulacyjnego Excel

Kontakt

KORSOL” Sp. z o.o.

ul. Młyńska 8/1, 41-803 Zabrze

 Korsol wspiera:

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

  +48 601 501 386
  kornel.grzywocz@korsol.pl