fbpx
Polecenie wykonania pracy (PWP)
Komunikacja

Polecenie wykonania pracy (PWP)

innowacyjne rozwiązanie dla elektrowni

Stan zastany

 • PWP wystawiane w formie papierowej.
 • Ręczne wypełnianie druku PWP w dwóch egzemplarzach.
 • Rejestracja PWP w dzienniku papierowym.
 • Odrębne dzienniki PWP dla każdego działu.
 • Ręczne przekazywanie druków PWP do osób organizujących i nadzorujących prace ekip remontowych na terenie elektrowni w celu dokonywania niezbędnych uzgodnień.
 • 2-3 godzinne oczekiwanie pracowników zewnętrznych na wejście na teren zakładu.

Wdrożenie

 • Opracowano elektroniczną wersję polecenia wykonania pracy (PWP).
 • Stworzono wspólny, jednolity rejestr PWP, obowiązujący w całym zakładzie.
 • Nadano hasła i loginy dostępu do systemu uprawnionym pracownikom.
 • Stworzono przejrzysty interfejs.
 • Stworzono automatyczną kontrolę pól wypisywanego formularza PWP.
 • Stworzono możliwość drukowania PWP dla potrzeb identyfikacji pracowników zewnętrznych.
 • Stworzono moduł zestawień raportujący PWP w różnych konfiguracjach.
Wdrożenie obraz
icons
pełna
kontrola
icons
bezpieczeństwo
i pewność
icons
oszczędność
czasu
icons
czysty
zysk
icons
wzrost
efektywności
icons
gwarantowany
sukces

Korzyści

 • Wspólny rejestr PWP dla wszystkich działów.
 • Jednolita numeracja PWP w całym zakładzie.
 • Wyeliminowano konieczność tworzenia papierowych dzienników PWP.
 • Skrócenie czasu tworzenia formularza PWP o 10-30 min./szt.
 • Wyeliminowano możliwość pomyłki w numeracji PWP.
 • Wyeliminowano możliwość zagubienia dokumentu PWP.
 • Pełna kontrola ekip remontowych na terenie zakładu.
 • Pełna kontrola wystawionych PWP.
 • Pełna kontrola statusów PWP.
 • Skrócenie czasu oczekiwania na wystawienie dokumentu PWP, nawet o 3 godziny.
 • Usprawnienie przepływu ekip remontowych przez bramę wjazdową, na teren zakładu, o 95%.

Kontakt

KORSOL” Sp. z o.o.

ul. Wolności 94/314, 41-800 Zabrze

Korsol wspiera:

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

+48 601 501 386
kornel.grzywocz@korsol.pl

Natalia Jakubiec

Chcesz wdrożyć produkt w swojej firmie?
Skontaktuj się ze mną.

Natalia Jakubiec

+48 32 494 50 50
natalia.jakubiec@korsol.pl