fbpx
CRM - AUTOMATYCZNY MAILING CYKLICZNY
Komunikacja

CRM - AUTOMATYCZNY MAILING CYKLICZNY

automatyczne powiadomienia dla klientów

Stan zastany

 • Firma prowadzi sprzedaż odnawialnych produktów/licencji okresowych.
 • Firma posiada papierową listę klientów lub prowadzi ich elektroniczny rejestr w Excelu.
 • Wyznaczony pracownik codziennie kontroluje listę klientów, poszukując tych, którym kończy się niedługo ważność zakupionego produktu/licencji.
 • Wyznaczony pracownik ręcznie przygotowuje i wysyła duże ilości maili z przypomnieniem o przedłużeniu ważności produktu/licencji. Robi to często w oparciu o zadania lub przypomnienia ustawione wcześniej ręcznie w kalendarzu.
 • Po otrzymaniu od klienta wpłaty lub prośby o przedłużenie ważności danego produktu pracownik edytuje odpowiedni wpis w rejestrze i na nowo ręcznie wpisuje datę wygaśnięcia.
 • W rejestrze papierowym lub sporządzonym w Excelu brakuje odpowiedniego grupowania poszczególnych wpisów pod względem etapu, na jakim znajduje się obsługa klienta.
 • Obsługa procesu kontrolowania listy klientów, przygotowywania i wysyłania maili zajmuje średnio 2-3h dziennie.

Wdrożenie

 • Utworzono elektroniczną bazę klientów.
 • Nadano loginy i hasła dostępu do systemu uprawnionym pracownikom.
 • Umożliwiono tworzenie i definiowanie cenników usług i produktów.
 • Stworzono przyciski automatyzujące często wykonywane czynności:
  - Wyślij emaila
  - Przedłuż o rok
  - Przedłuż o 2 lata
 • Umożliwiono filtrowanie i grupowanie wpisów w rejestrze w szerokim zakresie.
 • Nadano odpowiednie statusy poszczególnym klientom i usługom w zależności od etapu procedury sprzedażowej, na jakiej się znajdują.
 • Stworzono możliwość zdefiniowania przez firmę usług poprzez nadanie im odpowiednich cech (np. data ważności, termin realizacji, termin płatności, ilość zakupionych produktów, pakiety).
 • Stworzono wizualizację upływających terminów świadczonych usług (pasek postępu z ilością pozostających dni).
 • Stworzono możliwość definiowania działań ze względu na status uzyskany przez daną usługę (np. Wyślij maila na 7, 4, 21 dni przed wygaśnięciem licencji).
 • Umożliwiono tworzenie customowych treści maili automatycznie wysyłanych do klientów.
icons
pełna
kontrola
icons
bezpieczeństwo
i pewność
icons
oszczędność
czasu
icons
czysty
zysk
icons
wzrost
efektywności
icons
gwarantowany
sukces

Korzyści

 • Automatyczny mailing cykliczny do grup zdefiniowanych odbiorców.
 • Umożliwiono automatyczne, zbiorcze wysyłanie do klientów maili z odpowiednim powiadomieniem.
 • Umożliwiono ręczną obsługę mailingu do dużej ilości klientów za pomocą jednego kliknięcia.
 • Wyeliminowano konieczność ręcznego filtrowania bazy w poszukiwaniu opóźnień w zapłacie i upływających ważności licencji.
 • Wyeliminowano do zera niebezpieczeństwo przeoczenia klienta, któremu kończy się ważność licencji.
 • Wyeliminowano konieczność ręcznego wpisywania informacji o kliencie do kolejnych pozycji w rejestrze.
 • Wyeliminowano konieczność ręcznego tworzenia i wysyłania powtarzających się maili do klientów, np. z przypomnieniem o kończącej się ważności licencji.
 • Umożliwiono szybkie wyszukiwanie szczegółowych informacji o kliencie.
 • Umożliwiono automatyczną wycenę poszczególnych usług z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta.
 • Stworzono możliwość generowania zestawień i informacji o klientach w formie tabel zbiorczych lub indywidualnych.
 • Umożliwiono łatwy eksport zestawień do arkusza kalkulacyjnego Excel.
 • Skrócono czas obsługi procesu kontrolowania list klientów oraz tworzenia i wysyłania maili do 15 minut dziennie.

Kontakt

KORSOL” Sp. z o.o.

ul. Młyńska 8/1, 41-803 Zabrze

 Korsol wspiera:

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

  +48 601 501 386
  kornel.grzywocz@korsol.pl