fbpx
Delegacja
Kadry

Delegacja

rozliczenie delegacji służbowej - krajowej i zagranicznej

Stan zastany

 • Delegacja krajowa lub zagraniczna wypełniana jest przy wykorzystaniu standardowego druku w formie papierowej.
 • Pracownik musi uzyskać akceptację swojego przełożonego.
 • Pracownik musi odrębnie zawnioskować o samochód służbowy oraz zaliczkę na pokrycie kosztów delegacji.
 • Rozliczenie delegacji służbowej następuje w formie papierowej.
 • Sprawozdanie pracownika z delegacji stanowi osobny dokument.
 • Zwrot poniesionych kosztów i wypłata diety następuje dopiero po uzyskaniu wszelkich podpisów i akceptacji na druku delegacji.
 • Czas planowania delegacji: 1 dzień.
 • Czas rozliczenia delegacji: do kilku dni.

Wdrożenie

 • Opracowano elektroniczny formularz „DELEGACJA”.
 • Oprogramowano procedurę workflow sterującą obiegiem DELEGACJI.
 • Nadano statusy DELEGACJI, w zależności od etapu procedury.
 • Wprowadzono jednolity rejestr i numerację DELEGACJI dla całego zakładu.
 • System „podpowiada” podstawowe dane w trakcie uzupełniania formularza.
 • System automatycznie pyta o środek transportu, nocleg i wysokość zaliczki.
 • Umożliwiono podpięcie skanów faktur do DELEGACJI.
 • Umożliwiono sporządzanie sprawozdania w module DELEGACJA.
 • Zintegrowano system obiegu dokumentów z istniejącym już systemem kadrowo-płacowym, w celu wymiany danych.
 • Stworzono moduł zestawień raportujący dane dotyczące delegacji.
icons
pełna
kontrola
icons
bezpieczeństwo
i pewność
icons
oszczędność
czasu
icons
czysty
zysk
icons
wzrost
efektywności
icons
gwarantowany
sukces

Korzyści

 • Załączniki do DELEGACJI przechowywane są w formie elektronicznej.
 • Każdy upoważniony użytkownik ma dostęp do DELEGACJI.
 • Jednolita numeracja formularzy delegacji.
 • Możliwość generowania zestawień i raportów w szerokim zakresie.
 • Opis kosztowy delegacji dokonany przez pracownika eliminuje powielanie tej czynności przez dział księgowości.
 • Szybki dostęp do historii dekretacji delegacji.
 • Łatwy eksport zestawień do arkusza kalkulacyjnego Excel.
 • Wyeliminowanie możliwości zagubienia lub zniszczenia druku delegacji.
 • Pracownik ma dostęp do pełnej informacji związanej z delegacją.
 • Czas planowania i akceptacji delegacji: do kilku godzin.
 • Czas rozliczenia delegacji: do kilku godzin.

Kontakt

KORSOL” Sp. z o.o.

ul. Młyńska 8/1, 41-803 Zabrze

 Korsol wspiera:

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

  +48 601 501 386
  kornel.grzywocz@korsol.pl