fbpx
Moduł dedykowany do koordynacji prac zespołowych
Produkcja

Moduł dedykowany do koordynacji prac zespołowych

tablica wymiany informacji

Stan zastany

 • Proces obiegu informacji związanych ze zmianami parametrów urządzeń odbywa się drogą mailową.
 • Zalecenia wydawane są dyżurnym inżynierom ruchu drogą mailową lub telefoniczną.
 • Zmiany parametryzacji urządzeń są nieskoordynowane w czasie.
 • Analiza pracy instalacji oraz urządzeń odbywa się podczas wyznaczonych specjalnie w tym celu zebrań.
 • Czasochłonne odtwarzanie historii zmieniających się parametrów.

Wdrożenie

 • Stworzono dedykowany moduł - Tablicę Wymiany Informacji (TWI) uwzględniający specyfikę pracy przedsiębiorstwa.
 • Nadano pracownikom loginy i hasła do systemu, dzięki którym mają oni dostęp do TWI zgodnie ze stanowiskiem i obowiązkami, które pełnią.
 • Umożliwiono prowadzenie dyskusji online nad parametrami urządzeń.
 • Umożliwiono umieszczenie poleceń zmiany parametrów urządzeń w TWI w momencie, gdy zaistnieje taka konieczność.
 • Informacje pojawiające się w TWI są widoczne natychmiast dla wszystkich zalogowanych pracowników i ich przełożonych.
 • Stworzono moduł zestawień raportujący informacje niezbędne dla sprawnej pracy urządzeń oraz zarządzania pracownikami.
 • Zintegrowano TWI z systemami istniejącymi w firmie.
icons
pełna
kontrola
icons
bezpieczeństwo
i pewność
icons
oszczędność
czasu
icons
czysty
zysk
icons
wzrost
efektywności
icons
gwarantowany
sukces

Korzyści

 • Skoordynowanie pracy całego zespołu.
 • Wszyscy pracownicy otrzymują informacje o harmonogramie prac online w tym samym czasie.
 • Skrócono czas zmian parametrów urządzeń. Informacje pojawiają się w TWI w czasie rzeczywistym.
 • Zwiększona efektywność urządzeń oraz czynności pracowników.
 • Stała i bieżąca kontrola kierownika zespołu nad zmianami parametrów urządzeń oraz pracą zespołu.
 • Zmniejszona awaryjność urządzeń.
 • Możliwość generowania zestawień i raportów w szerokim zakresie.
 • Łatwy eksport zestawień do arkusza kalkulacyjnego Excel.

Kontakt

KORSOL” Sp. z o.o.

ul. Młyńska 8/1, 41-803 Zabrze

 Korsol wspiera:

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

  +48 601 501 386
  kornel.grzywocz@korsol.pl