fbpx
Wniosek szkoleniowy
Kadry

Wniosek szkoleniowy

szybkie planowanie i akceptacja szkoleń

Stan zastany

 • Obieg wniosku szkoleniowego odbywa się przy użyciu standardowego formularza papierowego.
 • W trakcie wykonywania pracy zdalnej (np. podczas pandemii Covid-19) pracownik ma problem z fizycznym dostarczeniem formularza do firmy.
 • Pracownik musi uzyskać pisemną akceptację swojego przełożonego.
 • Pracownik musi odrębnie zawnioskować o zaliczkę na pokrycie kosztów szkolenia.
 • Pracownik musi odrębnie zawnioskować do działu kadr o urlop szkoleniowy.
 • Rozliczenie szkolenia następuje w formie papierowej.
 • Dział księgowości dokonuje rozliczenia kosztów szkolenia po dostarczeniu przez pracownika papierowego dowodu zakupu.
 • Czas planowania i akceptacji wniosku szkoleniowego w firmie - do kilku dni.
 • Czas rozliczenia delegacji - do kilku dni.

Wdrożenie

 • Opracowano elektroniczny formularz – wniosek szkoleniowy.
 • Oprogramowano procedurę workflow sterującą obiegiem wniosków szkoleniowych.
 • Wprowadzono jednolity rejestr i numerację wniosków dla całego zakładu.
 • Nadano pracownikom loginy i hasła do systemu, dzięki czemu mają oni dostęp do wniosków zgodnie z zajmowanym stanowiskiem w firmie.
 • Nadano statusy wnioskom szkoleniowym w zależności od etapu procedury.
 • Każda zmiana statusu wniosku szkoleniowego powoduje automatyczne przesłanie informacji do wszystkich uprawnionych komórek w firmie.
 • System „podpowiada” podstawowe dane w trakcie uzupełniania formularza.
 • System automatycznie pyta o wysokość zaliczki na pokrycie kosztów szkolenia.
 • Umożliwiono podpięcie skanów faktur do wniosku szkoleniowego.
 • Zintegrowano system obiegu dokumentów z istniejącym już w firmie systemem kadrowo-płacowym w celu wymiany danych.
 • Stworzono moduł raportujący szkolenia w różnych konfiguracjach.
icons
pełna
kontrola
icons
bezpieczeństwo
i pewność
icons
oszczędność
czasu
icons
czysty
zysk
icons
wzrost
efektywności
icons
gwarantowany
sukces

Korzyści

 • Akceptacja wniosku szkoleniowego odbywa się drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym.
 • Każdy uprawniony pracownik ma dostęp do pełnej informacji o wniosku. System podpowiada mu metodę rozliczenia.
 • Jednolita numeracja wniosków szkoleniowych w całej firmie.
 • Załączniki do wniosków szkoleniowych przechowywane są w formie elektronicznej.
 • Możliwość zdalnego złożenia wniosku bez potrzeby fizycznej wizyty w miejscu pracy.
 • Opis kosztowy wniosku szkoleniowego wykonany przez pracownika eliminuje powielanie tej czynności przez dział księgowości.
 • Szybki dostęp do historii i dekretacji wniosków szkoleniowych.
 • Wyeliminowanie możliwości zagubienia lub zniszczenia druku wniosku.
 • Możliwość generowania zestawień i raportów w szerokim zakresie.
 • Łatwy eksport zestawień do arkusza kalkulacyjnego Excel.
 • Skrócono czas planowania i akceptacji wniosku szkoleniowego w firmie do 3 godzin.
 • Czas rozliczenia delegacji - do godziny.

Kontakt

KORSOL” Sp. z o.o.

ul. Młyńska 8/1, 41-803 Zabrze

 Korsol wspiera:

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

  +48 601 501 386
  kornel.grzywocz@korsol.pl