fbpx
Elektroniczny list przewozowy

Elektroniczny list przewozowy

Zdalna kontrola towarów sypkich w transporcie

Stan zastany

 • Każdy list przewozowy drukowany jest w wielu papierowych kopiach, np.: dla nadawcy, dla wagowego nadawcy, dla przewoźnika, dla wagowego odbiorcy i dla odbiorcy.
 • Podczas przygotowywania towaru do transportu pracownik odpowiedzialny za ważenie ręcznie wypełnia na druku listu przewozowego wszystkie wymagane pola: Numer Listu Przewozowego, Data, Dostawca, Odbiorca, Miejsce Wydania, Miejsce Odbioru, Towar, Nr rejestracyjny, Nazwisko Kierowcy, Numer Ewidencyjny Kierowcy, Nr tel. Kierowcy, Ilość, Waga.
 • Po przyjeździe do siedziby odbiorcy towar jest ponownie ważony, powtarza się procedura wypisywania dokumentu odbioru wraz z uzupełnieniem wszystkich danych.
 • Podczas ręcznego wpisywania danych przez pracownika odpowiedzialnego za ważenie istnieje ryzyko popełnienia błędu oraz późniejszych niezgodności w wagach i informacjach o kontrahentach.
 • Pracownik odpowiedzialny za ważenie wpisuje do listu przewozowego wagę przyjętego towaru. Kopia dokumentu wraz z potwierdzeniem zostaje przekazana do odbiorcy.
 • W przypadku niezgodności wagi towaru, tworzona jest odrębna dokumentacja papierowa konieczna do złożenia ewentualnej reklamacji.
 • Przewoźnik transportuje i przekazuje potwierdzony oryginał listu przewozowego z powrotem do wystawcy. W trakcie transportu istnieje ryzyko zniszczenia lub zagubienia dokumentu papierowego.
 • Przewoźnik w trakcie transportowania towaru musi wielokrotnie zatrzymywać się u swoich odbiorców. U każdego z nich powtarza się procedura ważenia, przyjęcia towaru oraz potwierdzenia jego zgodności z listem przewozowym.
 • Nadawca towaru niejednokrotnie z dużym opóźnieniem otrzymuje potwierdzenie przyjęcia towaru przez odbiorcę.
 • Średni czas obiegu dokumentu pomiędzy dostawcą a odbiorcą od momentu wystawienia do momentu otrzymania potwierdzenia: ok. tydzień.
 • Firmy gromadzą papierowe listy przewozowe wraz z kopiami, które zajmują sporo miejsca.
 • W każdej z firm prowadzone są odrębne papierowe rejestry listów przewozowych.
 • Osobom odpowiedzialnym za archiwizację dokumentów w firmach brakuje narzędzi do sprawnego katalogowania oraz przeszukiwania listów przewozowych.

Wdrożenie

 • Stworzono elektroniczny rejestr listów przewozowych.
 • Wprowadzono jednolitą numerację listów przewozowych.
 • Stworzono elektroniczny system akceptacji listów przewozowych na różnych poziomach organizacyjnych.
 • Stworzono możliwość ustawienia alertu sygnalizującego różnice w tonażach lub błędne wpisanie wagi (według założonej przez klienta tolerancji błędu).
 • Nadano pracownikom loginy i hasła do systemu, dzięki czemu mają oni dostęp do rejestru listów przewozowych zgodnie z zajmowanym stanowiskiem w firmie.
 • Nadano statusy listów przewozowych w zależności od tego, na jakim etapie się znajdują.
 • Umożliwiono zdalne wydanie polecenia przez przełożonych w formie komentarza do listu przewozowego.
 • Stworzono moduł rejestrów/zestawień raportujący informacje na temat listów przewozowych.
icons
pełna
kontrola
icons
bezpieczeństwo
i pewność
icons
oszczędność
czasu
icons
czysty
zysk
icons
wzrost
efektywności
icons
gwarantowany
sukces

Korzyści

 • Elektroniczny list przewozowy wraca do nadawcy w momencie potwierdzenia przyjęcia towaru przez odbiorcę.
 • Nadawca może na bieżąco sprawdzać informacje o przyjęciu towaru przez odbiorcę, bez potrzeby oczekiwania na powrót przewoźnika zwracającego zatwierdzony list przewozowy.
 • Wyeliminowanie możliwości zagubienia lub zniszczenia druku listu przewozowego.
 • Wyeliminowanie konieczności prowadzenia papierowego rejestru listów przewozowych zarówno u nadawcy jak i u odbiorcy.
 • Możliwość automatycznego wypełniania danych o kontrahentach z list zapisanych w bazie.
 • Możliwość automatycznego sprawdzania poprawności wagi wpisanej przez pracownika odpowiedzialnego za ważenie (według tolerancji przyjętej przez dostawcę).
 • Szybki dostęp do rejestru listów przewozowych dla uprawnionych pracowników.
 • Możliwość uzgodnienia tonażu wysłanego przez nadawcę i odebranego przez odbiorcę natychmiast po przyjęciu towaru.
 • Osoby uprawnione mają szybki dostęp do informacji o stanie realizacji dostaw.
 • Obniżenie kosztów związanych z tworzeniem dokumentacji papierowej.
 • Wygodne przeszukiwanie katalogów listów przewozowych i zdalna kontrola nad nimi.
 • Możliwość generowania zestawień i raportów w szerokim zakresie.
 • Łatwy eksport zestawień do arkusza kalkulacyjnego Excel.
 • Usługa stworzona według modelu SAAS – dane przechowywane są na serwerze usługodawcy.
 • Skrócono proces wystawiania listu przewozowego do 15 minut.

Kontakt

KORSOL” Sp. z o.o.

ul. Wolności 94/314, 41-800 Zabrze

Korsol wspiera:

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

+48 601 501 386
kornel.grzywocz@korsol.pl

Natalia Jakubiec

Chcesz wdrożyć produkt w swojej firmie?
Skontaktuj się ze mną.

Natalia Jakubiec

+48 694 261 548
natalia.jakubiec@korsol.pl